Tęsiant senovinių kupiškėniškų vestuvių sceninių vaidinimų tradiciją, 2004 m. Kupiškio kultūros namų folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė) ėmėsi iniciatyvos, jau anksčiau sukurto sceninio varianto pagrindu, kurti etnografinį filmą. Tiek  anksčiau sukurtame to paties pavadinimo spektaklyje, tiek ir filme stengtasi laikytis papročių jaunojo pusėje („šalyje“ ) chronologinės sekos. Šis papročių vaizdavimo nuoseklumas yra vienas esminių skirtumų, lyginant spektaklį (2002 m.) ir filmą (2004 m.) su 1966 m. metais sukurtu legendiniu etnografiniu vaidinimu „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ (režisierius Povilas Zulonas), kur vaidinime stengtasi aprėpti visą ilgą vestuvinių papročių ciklą, išrenkant ir sudedant į vieną spektaklį įdomiausius, teatrališkiasius ir emocionaliausius epizodus, nesilaikant jų natūralios vyksmo sekos.

Scenarijaus autorė Vanda Rastenytė, režisierė Vilija Morkūnaitė.

Vėliau ansamblis „Kupkėmis“ yra sukūręs ir naują šio etnografinio vaidinimo versiją (taip pat ir filmuotą).

administracija

Peržiūrėti visus